Otkazivanje Ugovora i povrat robe

U slučaju Ugovora na daljinu, potrošač ima pravo, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača, u roku 14 dana od primitka robe obavijestiti tvrtku da odustaje od ugovora, bez potrebe da navede razlog za svoju odluku. Kupac naručene robe u internetskoj trgovini palma-shop.eu, sukladno spomenutom zakonu, ima pravo u roku od 14 dana od primitka robe obavijestiti tvrtku na adrese e-pošte hr@palma-shop.eu da odustaje od ugovora bez potrebe za navođenjem razloga svoje odluke. Jedini trošak koji snosi kupac u slučaju odustajanja od Ugovora je izravni trošak povrata robe. Pismeno nas obavijestite o namjeravanom povratku na kontakt e-mail hr@palma-shop.eu. Roba se mora vratiti prodavaču najkasnije 14 dana nakon obavijesti o odustajanju od Ugovora (kupnje). Rok započinje jedan dan nakon datuma primitka naručene robe. U svrhu odustajanja od ugovora, potrošač može po želji koristiti priloženi obrazac za odustajanje. Tvrtka kupcu vraća primljene uplate istim načinom plaćanja kao i kupac, a ako se kupac s tim složi, uplaćeni iznos naručene robe vraća se na bankovni račun korisnika. Povrat novca izvršit će se što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju. Jer osiguravajući sigurnost, točnost i pravodobnost povrata i osiguravajući evidenciju plaćanja, povrat uplate kupcu po prethodnom dogovoru vrši se prijenosom na njegov transakcijski račun. Tvrtka može zadržati plaćanje dok ne primi vraćenu robu ili dok potrošač ne pošalje dokaz da je roba vraćena, ovisno o tome što se prije dogodi. Robu je potrebno vratiti na adresu:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Molimo vas da nas o povratu obavijestite na e-mail: hr@palma-shop.eu.
Ako se stranke drugačije ne dogovore, potrošač nema pravo odustati od ugovora:

  1. roba proizvedena prema točnim uputama potrošača i prilagođena njegovim osobnim potrebama;
  2. roba koja je pokvarljiva ili joj brzo istječe rok trajanja;
  3. oo pružanju usluga, ako tvrtka u cijelosti ispunjava ugovor, a pružanje usluga započelo je na temelju izričite prethodne suglasnosti potrošača i uz suglasnost za gubitak prava na odustajanje od ugovora kada ga tvrtka u potpunosti ispuni;
  4. o isporuci zapečaćenih audio ili video zapisa i računalnih programa, ako je potrošač otvorio sigurnosnu plombu nakon isporuke;
  5. opskrba novinama, periodikom ili časopisima, osim u slučaju pretplatničkih ugovora za opskrbu takvim publikacijama;
  6. o isporuci zapečaćene robe koja nije prikladna za povratak iz razloga zdravstvene zaštite ili higijene, ako je potrošač otvorio pečat nakon isporuke;
  7. o opskrbi robom koja je po svojoj prirodi nerazdvojno pomiješana s drugim predmetima;
  8. smještaj koji nije namijenjen stalnom boravku, prijevoz robe, najam vozila, priprema i dostava hrane ili usluge za razonodu u kojima se poduzetnik obvezuje ispuniti svoju obvezu određenog datuma ili u određenom roku;
  9. o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na materijalnom mediju, ako je pružanje usluge započelo uz izričito prethodno odobrenje potrošača i uz pristanak da se time izgubi pravo na odustajanje od ugovora.
Ako potrošač odabere način dostave koji nije najjeftiniji standardni način dostave, tvrtka nije obvezna nadoknaditi dodatne troškove koji proizlaze iz toga u slučaju odustajanja. Tvrtka može zahtijevati nadoknadu za smanjenje vrijednosti proizvoda zbog korištenja koje prelazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti proizvoda.
Obrazac za zamjenu/povrat proizvoda:
Kliknite ovdje!