O TVRTKI


Podaci o tvrtki
Sjedište:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia


Porezni broj: SI 79109853
Porezni obveznik: DA
Matični broj: 8124418000


E-mail: hr@palma-shop.eu

DTC Artists d.o.o. je upisan u sudski registar sudskom presudom od 11. siječnja 2018. godine, Okružni sud u Kopru, serijski broj unosa SRG 2018/1250.