Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

V prípade zmlúv na diaľku má spotrebiteľ právo v súlade so zákonom upravujúcim ochranu spotrebiteľa informovať spoločnosť do 14 dní od prijatia tovaru, že odstúpi od zmluve.
Kupujúci objednaného tovaru v internetovom obchode palma-shop.eu má v súlade s vyššie uvedeným zákonom právo informovať spoločnosť do 14 dní od prijatia tovaru na e-mailovú adresu sk@palma-shop.eu o odstúpení od zmluvy bez mal by dostať dôvod pre svoje rozhodnutie.
Jediné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú v súvislosti s odstúpením od zmluvy, sú priame náklady na vrátenie tovaru.
O zamýšľanom návrate nás informujte písomne na e-mailovú adresu sk@palma-shop.eu.
Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do 14 dní po oznámení o odstúpení od zmluvy (nákup). Lehota začína jeden deň po dátume prijatia objednaného tovaru. Na účely odstúpenia od zmluvy môže spotrebiteľ prípadne použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
Spoločnosť vráti prijaté platby kupujúcemu rovnakými spôsoby platby, aké používa kupujúci, a ak kupujúci súhlasí, je zaplatená suma objednaného tovaru vrátená na bankový účet užívateľa. Vrátenie peňazí bude vykonané čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení. V záujme zabezpečenia istoty, presnosti a včasnosti vrátenie a poskytnutie záznamov o platbách je vrátenie platby kupujúcemu po predchádzajúcej dohode vykonané prevodom na jeho transakčný účet. Spoločnosť môže pozastaviť platbu, kým nedostane vrátený tovar alebo kým spotrebiteľ neodošle dôkaz o vrátenie tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.
Vrátený tovar zašlite na adresu:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Pred vrátením tovaru nás prosím informujte na e-maile: sk@palma-shop.eu
Ak sa strany nedohodnú inak, spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť:

  1. tovary vyrobené podľa presných pokynov spotrebiteľa a prispôsobené jeho osobným potrebám;
  2. tovar, ktorý podlieha skaze alebo rýchlo vyprší;
  3. pokiaľ ide o poskytovanie služieb, ak spoločnosť plní zmluvu v plnom rozsahu a poskytovanie služby začalo na základe výslovného predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa a so súhlasom uplynutí práva na odstúpenie od zmluvy, keď spoločnosť túto zmluvu plne splní;
  4. o dodanie zapečatených zvukových alebo obrazových záznamov a počítačových programov, ak spotrebiteľ po dodaní bezpečnostné pečať otvoril;
  5. dodanie novín, časopisov alebo časopisov, s výnimkou prípadu predplatných zmluvy o dodávke takýchto publikácií;
  6. o dodávke zapečateného tovaru, ktoré nie je vhodné pre vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak spotrebiteľ po dodaní otvoril pečať;
  7. o dodávke tovaru, ktorý je svojou podstatou neoddeliteľne zmiešané s inými predmetmi;
  8. ubytovanie, ktoré nie je určené na trvalý pobyt, na prepravu tovaru, na prenájom vozidiel, k príprave a dodávke potravín alebo k voľnočasovým službám, v ktorých sa podnik zaväzuje plniť svoju povinnosť k určitému dátumu alebo v stanovenej lehote;
  9. o dodávke digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, ak poskytovanie služby začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a so súhlasom s tým stratilo právo odstúpiť od zmluvy.
Ak spotrebiteľ zvolí spôsob dodania odlišný od najlacnejšieho štandardného spôsobu doručenia, Spoločnosť nie je povinná vrátiť dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku tohto výberu v prípade odstúpenia. Spoločnosť môže uplatniť nárok na náhradu za hodnotovú stratu vzniknutú v dôsledku používania nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti výrobku.
Výmena produktu / formulár na vrátenie tovaru:
Kliknite tu!