Информация за компанията
Седалище:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia


Фискален кодекс: SI 79109853
Данъкоплатец: SI
Регистрационен номер: 8124418000


E-mail: bg@palma-shop.eu
DTC Artists d.o.o. е вписан в съдебния регистър със съдебно решение от 11 януари 2018 г., окръжен съд на Копер, сериен номер на вписването SRG 2018/1250.